MAISTO PRODUKTŲ TIEKIMAS

Wybierz język / Pasirink kalbą:   PL   LT

RODO

Załącznik nr 21 – Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L. 119/1, 4/5/2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Mona-Kontra” Sp z o.o. z siedzibą w Suwałkach przy ul. Majora Hubala 6 tel.: (87) 566-46-47, adres e-mail: mona@mona.suwalki.pl,
 2. Inspektorem ochrony danych w „Mona-Kontra” Sp z o.o. w Suwałkach jest Pan Adam Bogusz, e-mail: iod.adam.bogusz@onet.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i obsługi umowy sprzedaży na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L. 119/1, 4/5/2016),
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie „Mona-Kontra” Sp. z o.o.,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia sporządzenia ostatniego dokumentu,
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i obsługi umowy sprzedaży. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy,
 9. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby (RODO) – wersja PDF

Turite klausimų?susisiekite su mumis

 • +48 87 566-46-47
 • +48 87 566-79-29
 • W sprawach reklamacji oraz zamówień prosimy pisać na adres:

  handel@mona.suwalki.pl
 • W sprawach ogólnych i ofert prosimy pisać na adres:

  sekretariat@mona.suwalki.pl

Aktualiosakcijos